Ilustrácia s profesionálom aplikujúcim pripojovací prostriedok na absorpčné povrchy
Ilustrácia s profesionálom aplikujúcim pripojovací prostriedok na absorpčné povrchy

PRIMER PRE MIKROCEMENT NA ABSORPČNÉ POVRCHY MYPRIMER 100

Dekoratívne povrchové úpravy na podlahe reštaurácie v jasných tónoch a s vysoko navrhnutým stropom

MyPrimer 100 je primer vhodný pre absorpčné povrchy, ako je sadra či sadrokartón. Vďaka hĺbke penetrácie má vysokú účinnosť a je pripravený na použitie.

Je to akrylová disperzia na báze vody a stačí aplikovať jednu vrstvu pomocou štetca alebo valčeka z mikrovlákna.

Je to rýchloschnúci adhézny prostriedok s ktorým budete mať povrch pripravený pre aplikáciu mikrocementu za iba 30 minút.

Je to výrobok vyrobený na dokonalé preniknutie do absorpčného podkladu a má bielu farbu, ktorá pri sušení je bezfarebná.

Technické parametre

Secado al Tacto

Vysušenie na Dotyk
Za 30 až 60 minút v závislosti od environmentálnych podmienok

pH

pH
medzi 8 a 9

Viscosidad

Viskozita
10-11 s (Cupa Ford 4)

Výkon

MyPrimer 100

0,10 L/m2

Biela fľaša MyPrimer 100

Aplikácia MyPrimer 100

1

Výber vhodného valčeka

PRÍPRAVA POVRCHU

Pred aplikáciou primeru musí byť povrch suchý a čistý od tukov, oleja a prachu.

2

Výber vhodného valčeka

SUSENIE POVRCHU

Je potrebné, aby medzi aplikáciou prvej vrstvy mikrocementu uplynulo 30 minút až 24 hodín.

3

Výber vhodného valčeka

APLIKÁCIA MYPRIMER 100

Odporúča sa, aby sa MyPrimer 100 aplikoval v dobre vetranom prostredí s teplotou medzi 10 a 30 ° C. Tiež sa odporúča použitie gumových rukavíc a ochranných okuliarov na prípadné striekanie.

Je to podkladová hmota, ktorá je voľná od znečisťujúcich prvkov, ako sú rozpúšťadlá alebo plastifikátory.

4

Výber vhodného valčeka

STAROSTLIVOSŤ O PRODUKT PO JEHO POUŽITÍ

Aby ste výrobok využili čo najviac, je potrebné po každom použití uzavrieť viečko.
Je to dobrý spôsob, ako zabrániť vysychaniu podkladovej hmoty.