Hoàn thiện sàn microcemento với sự áp dụng của sáp My Wax Plus và bên trái là logo của MyRevest
Hoàn thiện sàn microcemento với sự áp dụng của sáp My Wax Plus và bên trái là logo của MyRevest

SÁP ACRYLIC MICROCEMENTO | MYWAX PLUS

Sáp duy trì cho microcemento được áp dụng trên sàn của một hành lang khách sạn

MyWax Plus là sáp acrylic concentrated dùng cho chuyên gia với kết cấu bóng kim loại tốt.

Đây là sản phẩm làm đẹp và mang lại sự sống mới cho nền của microcement.

Khác với MyWax, nó không được pha loãng trong nước. Nó được áp dụng trực tiếp lên bề mặt và giúp bảo quản vật liệu ban đầu trước thời gian.

Ủng dụng của sản phẩm không ảnh hưởng đến những đặc điểm ban đầu của nhưng sàn và góp phần vào việc tăng cường sàn.

Thông số kỹ thuật

u12

Mật độ
1,03 ± 0.01 g/mL

u22

pH
từ 8.5 - 9,5

u24

Độ nhớt
12.84s (Cúp Ford 4)

u25

Chất rắn
23.37%

Sức chứa

Bằng máy: 20-40 mL/m2
Thủ công: 30-50 mL/m2

Chai sáp acrylic tập trung bảo vệ cho microcemento MyWax Plus

Ứng dụng của MyWax Plus

1 - MyWax Plus là một loại sáp kháng dầu và kháng ăn mòn cao không bị vàng theo thời gian.

2 - Sử dụng mà không cần pha loãng trong nước và áp dụng hai lớp lên bề mặt xi măng vi mạch, sau khi bề mặt được làm sạch hoàn toàn.

3 - Một khi đã áp dụng lớp cuối cùng của chất rắn hóa MySealant 2K, phải trải qua ít nhất hai tuần để áp dụng MyMax Plus.

4 - Tùy thuộc vào việc sử dụng bề mặt, việc đánh sáp sẽ phải được lặp lại định kỳ.

5 - Bao bì MyWax Plus phải được lưu trữ ở nơi khô ráo với nhiệt độ dao động từ 10ºC đến 30ºC. Nó phải được bảo quản trong bao bì gốc và được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời trực tiếp.