Ilustracja z profesjonalistą nakładającym promotor przyczepności na powierzchnie absorbujące
Ilustracja z profesjonalistą nakładającym promotor przyczepności na powierzchnie absorbujące

GRUNT EPOKSYDOWY DO MIKROCYNKUPOXY

Kuchnia z mikrocementu w odcieniach szarości, na którą nałożono dwuskładnikowy system epoksydowy do blokowania wilgoci

MyPoxy to żywica epoksydowa służąca jako bariera paroszczelna do zatrzymania wilgoci negatywnej, która może pochodzić od podłoża.
W tym przypadku jest stosowany w dwóch warstwach za pomocą wałka i w cienkiej warstwie.

Jest to produkt, który służy również jako bariera przeciwwilgociowa, do czego trzeba nałożyć dwie warstwy za pomocą kielni lub wałka z grubym włosiem.

Zapewnia dobrą pracowitość, a jego zastosowanie pozwala na homogenizację absorpcji podłoża.

Charakterystyka techniczna

MyPoxy - Secado al Tacto

Wysychanie do dotyku
Od 6 do 8 godzin w zależności od warunków atmosferycznych

MyPoxy - Densidad (DIN 53 217, T4)

Gęstość (DIN 53 217, T4)
MyPoxy A: 1,13 g/cm3
MyPoxy B: 1,02 g/cm3

MyPoxy - Viscosidad A+B (DIN 53 015)

Lepkość A+B (DIN 53 015)
600-800 mPa.s

Wykończenie

MyPoxy

Zależy od stopnia wilgoci

Podkład Epoksydowy Mikrocementowy

Zastosowanie MyPoxy

1

Wybór odpowiedniego wałka

MIESZANINA

MyPoxy A (baza) i MyPoxy (reaktor) należy wymieszać w proporcji
100:60: MyPoxy A (baza) 1 kg + MyPoxy B (reaktor) 0,6 kg

2

Wybór odpowiedniego wałka

POŁĄCZENIE KOMPONENTÓW

Wymieszaj składnik B ze składnikiem A, jednorodnie mieszając przez 2-3 minuty.
Po przygotowaniu mieszanki, należy natychmiast nałożyć żywicę.

3

Wybór odpowiedniego wałka

ZASTOSOWANIE JAKO BARIERA PAROSZCZELNA

By działało jako bariera paroszczelna, MyPoxy nałożyć w dwóch warstwach za pomocą szpachli lub krótkowłosego wałka. Pierwsza warstwa musi schnąć 24 godziny.

4

Imprimación Epoxi Microcemento

WYMIAROWANIE ILOŚCI

Dla powierzchni niechłonących potrzeba 0,3 kg żywicy na metr kwadratowy dla każdej warstwy. Na bardzo porowatych powierzchniach potrzeba 1 kg na metr kwadratowy dla każdej warstwy.

5

Wybór odpowiedniego wałka

ZASTOSOWANIE JAKO BARIERA PRZECIWWILGOTNOŚCIOWA

Aby zastosować MyPoxy jako barierę przeciwwilgotnościową, powierzchnia musi być czysta. Może być mokra, ale bez kałuż.

6

Wybór odpowiedniego wałka

PIERWSZE KROKI

Z przygotowaną powierzchnią, pierwszym krokiem jest nałożenie gruntowania MyPoxy wałkiem. W tym kroku należy zużyć 0,35 kg żywicy na metr kwadratowy.

7

Wybór odpowiedniego wałka

KONTYNUACJA APLIKACJI

Drugim krokiem jest rozprowadzenie suchego piasku kwarcowego o granulacji 0,3-0,8 mm - 1 kg na metr kwadratowy. Następnie powierzchnię należy pozostawić na 24 godziny.
Kolejnym krokiem jest odkurzenie i zamiatanie, aby usunąć nadmiar piasku.

8

Wybór odpowiedniego wałka

OSTATNI KROK

Ostatnim krokiem jest nałożenie MyPoxy za pomocą szpachli, zużywając 3 kg na metr kwadratowy. Dla całego procesu aplikacji jako bariery przeciwwilgotnościowej potrzeba do 3,35 kg MyPoxy na metr kwadratowy.