Delwedd mewn du a gwyn gyda gweithiwr proffesiynol ar riser i roi haen o'r rhag-arolygydd ar wal
Delwedd mewn du a gwyn gyda gweithiwr proffesiynol ar riser i roi haen o'r rhag-arolygydd ar wal

PRIMERIAU AR GYFER MICROCEMENT MYREVEST

Amrywiol haenau o sylfeini ar wyneb micrOsment

MyPrimer yw'r ystod o brimeriau a fwriadwyd i gadarnhau'r arwyneb lle bydd y microcement yn cael ei gymhwyso. Wrth wisgo arwyneb, y broses o baratoi yw'r allweddol i gael canlyniadau da.

Oherwydd hyn MyRevest mae wedi datblygu llinell o brimeriau sy'n cadarnhau'r gefnogaeth a hwyluso adweithrediad y microcement gyda'r arwyneb sydd yn bodoli. Mae'r gorchuddiad cyn cymhwyso'r microcement yn caniatáu i sealio creadrwydd, yn ogystal â diogelu ac ynysu yr arwyneb.

Dyma'r llinell o gynnyrch a feddwl er mwyn gwella'r cymhwyso'r haelodau cyntaf o microcement ar olion sy'n fertigol ac yn llorweddol. Cymryd y cam cyntaf i gael gorffeniad proffesiynol a o ansawdd uchaf.

CYNHYRCHION

PRIMER MICROCEMENT ARWYNEBAU A ABSORBEIRMYPRIMER 100

Dyma'r primer sy'n atgyfnerthu'r arwyneb a rheoli'r amsugno. Dyma'r cynnyrch a feddwyliwyd er mwyn cael triniaeth ragorol o'r arwyneb cyn cymhwyso'r microcement.

Gorchuddion microcement ar lawr tŷ gyda golygfeydd at ardd a'i addurno mewn arddull minimalist
Gorchudd microcement mewn coridor hir sy'n cysylltu â'r llawr uwch o'r cartref

PRIMER MICROCEMENT ARWYNEBAU LLITHROG
MYPRIMER 300

Dyma'r primer gyda chaled sy'n cael ei ddefnyddio i sicrhau ailgylchu perffaith y microcement mewn arwynebau llithrig ac o amsugno isel. Cyfeirier yn barod i'w ddefnyddio.

Am beth y mae'r grwnd yn bwrpasol mewn microcemento?

Handel am y grwnd yw'r gam cyntaf y mae'n rhaid i'r gweithredydd proffesiynol ei beistroli er mwyn sicrhau gorffeniadau o'r safon uchaf.
Fel cynnyrch sy'n gweithredu fel pont atgyfnerthu mae'n cynnig nifer o manteision:

- Gwella'r atgyfnerthiad rhwng y microcemento a'r sail fydd yn cael ei gorchuddio

- Atgyfnerthu diogelwch y gorffeniad ar arwynebau tylluog a di-tyllu

- Cynnyrch sy'n sychu'n gyflym sy'n hawddo'r gorchuddio varn a'r gorffeniadau microcemento

- Atal y wyneb rhag amsugno llaith o'r sail

Hybu adheredd microcement drwy ddefnyddio'r rholer ar gefnogiad sement

Pryd ddylid defnyddio'r sylfaenau?

Pan fyddwn ni'n sôn am grwndio, rydyn ni'n cyfeirio at sailiau angen paratoi neu sydd eisoes wedi cael eu dad-feirio. Gellir gosod grwndiau ar bob math o arwynebau, ond maent yn cynnig datrysiadau gwahanol yn ôl lle y maent yn cael eu gosod.

Mae ei ddefnydd yn arbennig o bwysig pan fydd microcemento'n cael ei roi ar arwynebau tylluog. Yn yr achos hwn, nod y grwnd yw rhwystro i'r wyneb amsugno mwy o ddeunydd na'r hyn sydd ei angen pan fydd y proffesiynol yn dechrau gosod y haenau cyntaf o microcemento.
Mae hynny hefyd yn cael ei argymell pan nad yw'r arwyneb sydd i'w orchuddio yn cael gwreichion ddigonol, rhywbeth sy'n digwydd gyda'r deunyddiau mwyaf llyfn fel gwydr neu fetel.

Mae ei roi ar gael hefyd yn cael ei argymell ar arwynebau yw mwyaf meddal, llwchlyd neu rai sydd mewn cyflwr gwael . Yn yr achos olaf, bydd angen sanio'r lle yn gyntaf a rhoi'r grwnd er mwyn i'r arwyneb amsugno'r microcemento'n gyson.

Mae hefyd yn ychwanegu help ychwanegol ac yn angenrheidiol ar y rheini arwynebau sydd angen diogelu rhag llaith. Cysylltwch â'n hystod o grwndiau a dysgwch am ein cynhyrchion.