Černobílý obrázek s profesionálem na žebříku, který aplikuje nátěrovou hmotu na zeď
Černobílý obrázek s profesionálem na žebříku, který aplikuje nátěrovou hmotu na zeď

PODKLADY PRO MIKROCEMENT MYREVEST

Několik vrstev podkladových nátěrů na povrchu z mikrocementu

MyPrimer je řada podkladů určených k utěsnění povrchu, na který se má aplikovat mikrocement. Příprava povrchu je klíčová pro získání dobrých výsledků.

Z tohoto důvodu MyRevest vyvinula řadu podkladů, které utěsňují povrch a usnadňují přilnavost mikrocementu k existujícímu povrchu. Přednátěr před aplikací mikrocementu, který umožňuje uzavřít póry, a zároveň chránit a izolovat povrch.

Jedná se o řadu produktů navržených pro zlepšení aplikace prvních vrstev mikrocementu jak na svislých, tak vodorovných površích. Udělejte první krok k dosažení profesionálního výsledku nejvyšší kvality.

PRODUKTY

PODKLAD MIKROCEMENTU PRO ABSORBČNÍ POVRCHY MYPRIMER 100

Jedná se o podklad, který zpevňuje povrch a reguluje absorpci. Je to produkt navržený pro optimální předúpravu povrchu před aplikací mikrocementu.

Použití mikrocementu na podlaze domu s výhledem na zahradu a zařízeného v minimalistickém stylu
Použití mikrocementu v dlouhé chodbě, která spojuje s horním patrem domu

PODKLAD MIKROCEMENTU PRO KLUZKÉ POVRCHY
MYPRIMER 300

Jedná se o podklad s kamenivem, který se používá k dosažení dokonalé adheze mikrocementu na površích klouzavých a málo savých. Je prezentován jako připravený k použití.

K čemu slouží základový nátěr na mikrocement?

Základový nátěr je prvním krokem, který musí profesionální aplikátor zvládnout, aby dosáhl nejvyšší kvality povrchů.
Jako produkt, který slouží jako spojný most, nabízí několik výhod:

-Zlepšuje přilnavost mikrocementu k podložce, která se má pokrýt

-Posiluje ochranu pokrývky na pórovitých a nepórovitých površích

-Je to produkt rychlejšího schnutí, který usnadňuje lakování a povrchové úpravy mikrocementu

-Zabraňuje, aby povrch nasával vlhkost podkladu

Adhezní promoter pro mikrocement aplikovaný pomocí válečku na cementový podklad

Kdy použít primer?

Když hovoříme o základních nátěrech, máme na mysli podklady které vyžadují přípravu nebo byly dříve opracovávány. Základní nátěry lze nanášet na všechny typy povrchů, ale nabízí různá řešení podle prostoru, ve kterém se nanášejí.

Jejich použití je zvláště smysluplné při aplikaci mikrocementu na pórovité povrchy. V tomto případě je úkolem základového nátěru zabránit tomu, aby povrch nasával více materiálu, než je požadováno, když profesionál začne nanášet první vrstvy mikrocementu.
Doporučuje se také když povrch, který se má pokrýt, nemá dostatečnou přilnavost, což se stává s hladšími materiály, jakými jsou sklo nebo kov.

Jejich použití je také doporučeno na měkkých, prachových površích nebo které jsou velmi poškozené. V tomto posledním případě bude prostor vyžadovat předchozí sanaci a aplikaci základního nátěru, aby povrch rovnoměrně nasával mikrocement.

Je také velmi užitečné a nutné pro ty povrchy, které potřebují ochranu proti vlhkosti. Podívejte se na naši řadu základových nátěrů a seznámte se s našimi produkty.