Notis Undang-Undang

MyRevest SL, yang bertanggungjawab terhadap laman web www.myrevest.com, selanjutnya PENANGGUNG JAWAB, menawarkan dokumen ini kepada pengguna, dengan tujuan untuk mematuhi kewajipan yang ditentukan dalam undang-undang 34/2002, pada 11 Julai, tentang Perkhidmatan Masyarakat Maklumat dan Perdagangan Elektronik (LSSICE), serta memberitahu semua pengguna laman web mengenai syarat penggunaan.

Sesiapa yang mengakses laman web ini diasumsikan berperanan sebagai pengguna, berjanji untuk mematuhi dan mematuhi ketat peraturan yang ditetapkan di sini, serta mana-mana peruntukan undang-undang lain yang berlaku.

MyRevest SL berhak mengubah apa-apa jenis maklumat yang boleh muncul di laman web, tanpa kewajipan memberi notis terlebih dahulu atau memberi tahu pengguna kewajipan tersebut, dengan menganggap pernyataan di laman web MyRevest SL sebagai cukup.

1. BUTIRAN PENGENALAN

Untuk berkomunikasi dengan kami, kami menyediakan berbagai cara hubungan yang kami terangkan di bawah ini:

Nama Syarikat: MyRevest SL
Nama Dagang: MyRevest
CIF: B40524381
Alamat: Calle Cuenca 21-4-8, 46960, Aldaia, Sepanyol
Telefon:617 95 53 52
Email: info@myrevest.com

Semua pemberitahuan dan komunikasi antara pengguna dan MyRevest SL dianggap berkesan, untuk semua tujuan, apabila dilakukan melalui pos atau cara lain yang ditetapkan sebelumnya.

2. OBJEKTIF

Melalui Laman Web, kami menawarkan kepada Pengguna kemungkinan untuk mengakses maklumat tentang perkhidmatan kami.

3. PRIVASI DAN PENGENDALIAN DATA

Bila untuk akses kepada kandungan atau perkhidmatan tertentu diperlukan untuk menyediakan data peribadi, Pengguna akan menjamin kebenaran, ketepatan, keaslian dan kesahihan mereka. Syarikat akan memberikan data tersebut dengan pengendalian automatik yang bersesuaian berdasarkan sifat atau tujuan mereka, dalam terma yang dinyatakan dalam bahagian Polisi Privasi.

4. HARTA INTELEK DAN INDUSTRI

Pengguna mengakui dan menerima semua kandungan yang ditunjukkan dalam Ruang Web dan khususnya, reka bentuk, teks, gambar, logo, ikon, butang, perisian, nama dagang, jenama, atau sebarang tanda lain yang boleh digunakan untuk industri dan/atau komersial tunduk kepada Hak Milik Intelektual dan semua jenama, nama dagang atau tanda berbeza, semua hak harta industri dan intelektual, tentang kandungan dan/atau sebarang elemen lain yang disisipkan dalam halaman, yang merupakan hak eksklusif syarikat dan/atau pihak ketiga, yang mempunyai hak eksklusif untuk menggunakannya dalam trafik ekonomi.

Oleh sebab itu, Pengguna bersetuju untuk tidak meniru, menyalin, mengagihkan, memaparkan atau secara lain mengkomunikasikan secara umum, mengubah atau mengubah kandungan tersebut semasa mengekalkan Syarikat bebas dari sebarang tuntutan yang timbul dari pelanggaran obligasi tersebut. Pada tiada kes akses ke Ruang Web melibatkan sebarang bentuk penafian, pemindahan, lesen atau pengalihan semua atau sebahagian hak tersebut, melainkan ditetapkan sebaliknya secara tegas.

Syarat Penggunaan Umum Ruang Web ini tidak memberikan Pengguna sebarang hak lain penggunaan, Sumber Manusia, pindaan, eksploitasi, peniruan, pengedaran atau komunikasi umum Ruang Web dan/atau Kandungannya selain dari yang dinyatakan secara tegas di sini. Penggunaan atau eksploitasi mana-mana yang lain hak akan tertakluk kepada kelulusan dan kebenaran khusus sebelumnya secara khusus yang diberikan untuk tujuan itu oleh syarikat atau pemegang hak ketiga yang terjejas.

Kandungan, teks, foto, reka bentuk, logo, gambar, program komputer, kod sumber dan secara umum, sebarang ciptaan intelek yang ada dalam Ruang ini, serta Ruang ini secara keseluruhan, sebagai karya artistik multimedia, dilindungi sebagai hak cipta oleh undang-undang hak cipta. Syarikat adalah pemilik elemen-elemen yang membentuk reka bentuk grafik Ruang Web, menu, butang navigasi, kod HTML, teks, gambar, tekstur, grafik dan kandungan lain di Ruang Web atau, dalam hal apa pun, memiliki kebenaran yang sesuai untuk penggunaan elemen-elemen tersebut. Kandungan dalam Ruang Web ini tidak boleh dibiakkan sepenuhnya atau sebahagian, tidak boleh ditransmit, tidak boleh didaftarkan oleh sebarang sistem pemulihan maklumat, dalam apa jua bentuk atau media, melainkan mempunyai kebenaran sebelumnya, secara bertulis, Entiti tersebut.

Juga dilarang memadam, mengelak dan / atau memanipulasi "hak cipta" serta alat perlindungan teknikal, atau mekanisme maklumat apa pun yang mungkin mengandungi kandungan. Pengguna Ruang Web ini bersetuju untuk menghormati hak-hak yang dinyatakan dan mengelakkan sebarang tindakan yang boleh merosakkannya, dengan syarikat yang berhak membela hak milik intelek dan industri negara mana-mana yang sah.

5. Kewajipan dan tanggungjawab Pengguna untuk space WEB

Pengguna bersetuju untuk:

Menggunakan Ruang Web dan kandungan serta perkhidmatan secara sah dan tepat, selaras dengan: (i) undang-undang yang berlaku pada setiap masa; (ii) Syarat-Syarat Umum Penggunaan Ruang Web; (iii) moral dan tatacara baik yang biasanya diterima dan (iv) ketertiban awam.

Menyediakan semua alat dan keperluan teknikal yang diperlukan untuk mengakses Ruang Web.

Memberikan maklumat yang benar semasa mengisi data peribadi anda dalam borang yang terkandung dalam Laman Web dan memastikan ia sentiasa dikemaskini agar mencerminkan situasi sebenar Pengguna pada setiap masa. Pengguna adalah satu-satunya orang yang bertanggungjawab terhadap kenyataan palsu atau tidak tepat yang dibuat dan sebarang kerugian yang disebabkan kepada syarikat atau pihak ketiga disebabkan oleh maklumat yang diberikan.

Walau apa yang ditetapkan dalam perenggan sebelum ini, Pengguna juga harus mengelakkan diri dari:

Melakukan penggunaan yang tidak sah atau penipuan pada Laman Web dan/atau kandungan untuk tujuan atau kesan haram, dilarang dalam Syarat-Syarat Penggunaan Umum ini, merosakkan hak dan kepentingan pihak ketiga, atau dengan cara apa jua boleh merosakkan, mematikan, membebani, membahayakan atau menghalang penggunaan biasa perkhidmatan atau dokumen, fail dan segala jenis kandungan yang disimpan dalam sebarang peralatan komputer.

Mendapatkan akses atau cuba mendapatkan akses ke sumber atau kawasan yang dibatasi dalam Laman Web, tanpa mematuhi syarat- syarat yang diperlukan untuk akses tersebut.

Menyebabkan kerosakan pada sistem fizikal atau logikal Laman Web, pembekalnya atau pihak ketiga.

Memperkenalkan atau menyebarkan virus komputer atau sebarang sistem fizikal atau logikal lain yang boleh menyebabkan kerosakan pada sistem fizikal atau logikal syarikat, pembekal atau pihak ketiga.

Cuba untuk mengakses, menggunakan dan/atau memanipulasi data syarikat, pembekal pihak ketiga dan Pengguna lain.

Menggandakan atau menyalin, mengedarkan, membenarkan akses orang ramai melalui sebarang bentuk komunikasi awam, mengubahsuai atau mengubah kandungan, kecuali jika mempunyai kebenaran pemegang hak yang berkenaan atau diizinkan oleh undang-undang.

Menhapus, menyembunyikan atau memanipulasi nota tentang hak ciptaan atau industri dan data lain yang mengenal pasti hak syarikat atau pihak ketiga yang ditambahkan kepada kandungan, seperti juga peranti perlindungan teknikal atau mekanisme maklumat lain yang boleh disisipkan dalam kandungan.

Memperoleh dan mencuba untuk memperoleh kandungan dengan menggunakan media atau prosedur yang berbeza jika berlaku, telah disediakan untuk tujuan ini atau telah dinyatakan secara jelas di laman web di mana kandungan berada atau, pada umumnya, yang biasanya digunakan di Internet kerana tidak melibatkan risiko kerosakan atau kecederaan pada ruang web dan / atau kandungan.

Secara khusus, dan hanya sebagai petunjuk dan tidak lengkap, Pengguna bersetuju untuk tidak menghantar, menyebarkan atau menyediakan kepada pihak ketiga maklumat, data, kandungan, mesej, grafik, lakaran, fail bunyi dan/atau imej, gambar, rakaman, perisian dan, pada amnya, apa juga jenis bahan itu:

Jika untuk mengakses beberapa perkhidmatan dan/atau kandungan Ruang Web, anda diberikan kata laluan, anda bertanggungjawab untuk menggunakannya dengan berhemah, menjaganya sebagai rahsia setiap masa. Akibatnya, anda akan bertanggungjawab untuk penjagaan dan kerahsiaan yang sesuai, berjanji untuk tidak menyerahkannya kepada pihak ketiga, sementara atau kekal, dan tidak membiarkan akses ke perkhidmatan dan/atau kandungan tersebut oleh orang asing.

Begitu juga, anda bertanggungjawab untuk memberi tahu syarikat tentang apa-apa kejadian yang mungkin melibatkan penggunaan kata laluan anda yang tidak wajar, seperti, sebagai contoh, pencuriannya, kehilangannya atau akses yang tidak dibenarkan, untuk membatalkannya dengan segera. Akibatnya, selagi anda tidak membuat pemberitahuan sebelumnya, syarikat akan dibebaskan dari apa-apa tanggungjawab yang mungkin timbul dari penggunaan kata laluan anda yang tidak sah, menjadi tanggungjawab anda penggunaan haram kandungan dan/atau perkhidmatan Ruang Web oleh pihak ketiga yang tidak sah. Jika secara cuai atau secara sengaja anda melanggar mana-mana kewajipan yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Penggunaan Am ini, anda akan bertanggungjawab atas semua kerugian dan kerugian yang dapat timbul dari pelanggaran tersebut untuk syarikat.

6. TANGGUNGJAWAB

Akses berterusan, penglihatan yang betul, muat turun atau kegunaan elemen dan maklumat yang terkandung dalam laman web yang mungkin dihalang, sukar atau terganggu oleh faktor atau keadaan yang berada di luar kawalan kami tidak dijamin. Kami tidak bertanggungjawab atas keputusan yang mungkin diambil sebagai akibat dari akses ke kandungan atau maklumat yang ditawarkan.

Perkhidmatan tersebut boleh dihentikan, atau hubungan dengan Pengguna boleh diselesaikan dengan segera, jika didapati bahawa penggunaan Ruang Web anda, atau mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan di dalamnya, adalah bertentangan dengan Syarat-Syarat Penggunaan Am ini. Kami tidak bertanggungjawab atas kerusakan, kerugian, kerugian, tuntutan atau perbelanjaan yang timbul dari penggunaan Ruang Web.

Hanya bertanggungjawab untuk menghapuskan, secepat mungkin, kandungan yang boleh menimbulkan kerugian sebegini, selagi telah diberitahu. Khususnya, kami tidak akan bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin timbul antara lain dari:

Interferens, gangguan, kegagalan, kelalaian, kerosakan telefon, kelewatan, sekatan atau putus hubung dalam operasi sistem elektronik, disebabkan oleh kekurangan, beban berlebihan dan kesilapan dalam talian dan rangkaian telekomunikasi, atau oleh sebab-sebab lain yang berada di luar kawalan syarikat.

Intervensi haram melalui penggunaan program jahat dari jenis apa pun dan melalui media komunikasi apa pun, seperti virus komputer atau yang lain. Penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan Ruang Web.

Keadaan kesilapan keselamatan atau pelayaran yang disebabkan oleh pengendalian yang tidak baik dari pelayar atau penggunaan versi yang tidak dikemaskini dari yang sama. Pentadbir aras web berhak untuk menarik balik, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, mana-mana kandungan atau maklumat yang ada di Ruang Web.

Syarikat menafikan sebarang liabiliti atas kerugian dan kerugian dari segala jenis yang mungkin disebabkan oleh penyalahgunaan perkhidmatan yang tersedia dengan bebas dan penggunaan oleh Pengguna Aras Web. Di samping itu, ia dibebaskan dari sebarang liabiliti untuk kandungan dan maklumat yang mungkin diterima sebagai akibat daripada borang pengumpulan data, yang hanya untuk penyediaan perkhidmatan pertanyaan dan keraguan. Sebaliknya, sekiranya membahayakan kerugian akibat penggunaan yang tidak sah atau tidak betul dari perkhidmatan tersebut, Pengguna mungkin dituntut atas kerugian atau kerugian yang disebabkan.

Anda akan mengekalkan syarikat bebas dari sebarang kerugian dan kerugian yang mungkin timbul dari tuntutan, tindakan atau tuntutan oleh pihak ketiga sebagai akibat dari akses atau penggunaan anda di Ruang Web. Selain itu, anda bersetuju untuk memberi ganti rugi atas sebarang kerugian dan kerugian, yang timbul dari penggunaan "robot", "spider", "pengailan" atau alat seumpamanya yang digunakan untuk mengumpul atau mengekstrak data atau tindakan lain oleh anda yang memberi beban yang tidak munasabah pada operasi Ruang Web.

7. HIPERPAUTAN

Pengguna bersetuju untuk tidak menghasilkan semula dalam apa cara sekalipun, walaupun melalui hiperpautan atau hipervinculo, Ruang Web, serta apa-apa kandungan, kecuali dengan izin telah ditulis dan dengan jelas oleh penyedia fail.

Ruang Web boleh termasuk pautan ke ruang web lain yang dikelola oleh pihak ketiga, dalam rangka memudahkan akses Pengguna ke maklumat syarikat-syarikat yang bekerjasama dan/atau penaja. Selaras dengan itu, syarikat tidak bertanggungjawab atas kandungan ruang web tersebut, dan tidak berada dalam kedudukan yang menjamin dan/atau menawarkan perkhidmatan dan/atau maklumat yang dapat ditawarkan kepada pihak ketiga melalui pautan pihak ketiga.

Pengguna diberikan hak terhad, boleh dibatalkan dan tidak eksklusif untuk mencipta pautan ke laman utama Ruang Web semata-mata untuk penggunaan peribadi dan bukan komersial. Ruang Web yang memasukkan pautan ke Ruang Web kami (i) tidak boleh menyesatkan hubungan mereka atau mendakwa bahawa pautan seperti itu telah diberikan izin, atau memasukkan cap dagangan, penamaan, nama perdagangan, logo atau tanda lain yang unik untuk syarikat kami; (ii) tidak boleh mengandungi kandungan yang boleh dianggap tidak senonoh, menjijikkan, menghina, kontroversi, yang mendorong keganasan atau diskriminasi berdasarkan jantina, bangsa atau agama, bertentangan dengan ketenteraman awam atau haram; (iii) tidak boleh memautkan ke mana-mana halaman Ruang Web selain halaman utama; (iv) harus memautkan dengan alamat Ruang Web sendiri, tanpa membenarkan Ruang Web yang membuat pautan untuk menghasilkan semula Ruang Web sebagai sebahagian dari laman web mereka atau dalam salah satu "frame" mereka atau mencipta "browser" atas mana-mana halaman Ruang Web. Syarikat boleh meminta, pada bila-bila masa, agar menghapus pautan mana-mana ke Ruang Web, selepas itu anda harus segera menghapusnya.

Syarikat tidak dapat mengawal maklumat, kandungan, produk atau perkhidmatan yang disediakan oleh laman web lain yang telah menetapkan pautan ke Laman Web.

8. Perlindungan Data

Untuk menggunakan beberapa Perkhidmatan, Pengguna harus memberikan beberapa data peribadi terlebih dahulu. Syarikat akan memproses secara automatik data ini dan mengaplikasikan langkah-langkah keselamatan yang bersesuaian, semua ini adalah patuh kepada RGPD, LOPDGDD dan LSSI. Pengguna boleh mengakses polisi yang diikuti dalam pengendalian data peribadi, serta menetapkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam syarat-syarat yang ditakrifkan dalam Polisi Privasi.

9. COOKIES

Syarikat berhak menggunakan teknologi "cookie" di Laman Web, untuk mengenalinya sebagai Pengguna yang kerap dan memperibadikan penggunaan yang dilakukan oleh Pengguna di Laman Web dengan memilih bahasa mereka, atau kandungan yang lebih diingini atau khusus. Cookies mengumpul alamat IP pengguna dan Google adalah penanggungjawab proses maklumat ini.

Cookies adalah fail yang dihantar ke pelayar melalui peladen web untuk merekod penyelajuan Pengguna di Laman Web, apabila Pengguna membenarkan penerimaannya. Jika diingini, anda boleh mengkonfigurasi penyemak imbas anda untuk memberitahu kepada skrin tentang penerimaan kuki dan untuk mencegah pemasangan kuki di cakera keras anda. Sila rujuk arahan dan manual penyemak imbas anda untuk meluaskan maklumat ini.

Berterima kasih kepada cookies, adalah mungkin untuk mengenali pelayar komputer yang digunakan oleh Pengguna dengan tujuan memudahkan kandungan dan menawarkan pilihan penyelajuan atau iklan yang Pengguna, profil demografi Pengguna serta untuk mengukur lawatan dan parameter lalu lintas, mengawal kemajuan dan jumlah masukan.

10. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pada umumnya, kandungan dan perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web adalah semata-mata informatif. Oleh itu, dengan menawarkannya, tidak ada jaminan atau pernyataan yang diberikan berhubungan dengan kandungan dan perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web, termasuk, sebagai contoh, jaminan keabsahan, kebolehpercayaan, kegunaan, kebenaran, ketepatan, atau keterdayaan, kecuali pada kadar yang undang-undang tidak boleh mengecualikan pernyataan dan jaminan tersebut.

11. KUASA YANG LEBIH BESAR

Syarikat tidak akan bertanggungjawab dalam hal kegagalan untuk memberikan perkhidmatan, jika ini disebabkan oleh interrupt panjang bekalan tenaga elektrik, talian telekomunikasi, konflik sosial, mogok, pemberontakan, letupan, banjir, tindakan dan peninggalan Kerajaan, dan secara amnya semua kasus kuasa yang lebih besar atau kebetulan.

12. PENYELESAIAN SENGKETA. UNDANG-UNDANG YANG DIGUNAKAN DAN BAWHAN

Syarat-syarat Umum Penggunaan ini, serta penggunaan Ruang Web, akan ditadbir oleh undang-undang Spain. Untuk penyelesaian sebarang sengketa, pihak-pihak akan berada di bawah Peguam dan Mahkamah di tempat kediaman sosial Penyelaras laman web.

Seandainya sebarang peruntukan Syarat-syarat Umum Penggunaan ini menjadi tak dapat dikuatkuasakan atau batal menurut undang-undang yang berkenaan atau disebabkan oleh satu keputusan sivil atau pentadbiran, ketidakbolehan atau kebatilan ini tidak akan mengakibatkan Syarat-syarat Umum Penggunaan ini tidak dapat dikuatkuasakan atau batal secara total. Dalam kes-kes ini, syarikat akan meminda atau menggantikan peruntukan tersebut dengan satu yang sah dan dapat dikuatkuasakan yang, sejauh mana yang mungkin, mencapai objektif dan tuntutan yang terkandung dalam peruntukan asal.