Yasal Uyarı

Web sitesinin sorumlusu olan MyRevest SL, kullanıcılara, Bilgi Toplumu ve Elektronik Ticaret Hizmetlerinin 11 Temmuz 2002 yılında çıkan 34/2002 sayılı Kanun ile Web sitesinde belirtilen kullanım koşullarını bilgilendirmek amacıyla bu belge ile gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyi amaçlar.

Bu web sitesine erişen herkes kullanıcı olarak kabul edilir ve burada belirtilen hükümlere ve diğer uygulamalarının geçerli olduğu her türlü hükmün dikkatli ve tam uygulanmasını taahhüt eder.

MyRevest SL, web sitesinde yer alabilecek her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar ve kullanıcılara bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini bildirmek veya ön bildirimde bulunma zorunluluğu olmaksızın, MyRevest SL’nin web sitesinde yayınlanması yeterli kabul edilir.

1. TANITICI BİLGİLER

Sizinle iletişim kurmak için, aşağıda detaylarını verdiğimiz çeşitli iletişim araçları sunuyoruz:

Kurumsal Ad: MyRevest SL
Ticari Adı: MyRevest
Vergi Kimlik Numarası (CIF): B40524381
Adres: Cuenca Caddesi 21-4-8, 46960, Aldaia, İspanya
Telefon: 617 95 53 52
E-posta: info@myrevest.com

MyRevest SL ve kullanıcılar arasında yapılan tüm bildirimler ve iletişimler, posta yoluyla veya yukarıda belirtilen diğer araçlarla yapıldığında tüm amaçlar için etkili kabul edilir.

2. AMAÇ

Web Sitesi aracılığıyla, Kullanıcılara hizmetlerimiz hakkında bilgi erişim olanağı sunuyoruz.

3. GİZLİLİK VE VERİ İŞLEME

Bazı içeriklere veya hizmetlere erişimin kişisel verilerin sağlanması gerektiğinde, Kullanıcılar bunların doğruluğunu, kesinliğini, otantisitesini ve geçerliliğini garanti ederler. Şirket, bu verilere, Gizlilik Politikası bölümünde belirtilen terimlere göre, doğasına veya amacına bağlı olarak otomatik işleme uygular.

4. ENDÜSTRİYEL VE ENTELEKTÜEL MÜLKİYET

Kullanıcı, Web Alanında gösterilen tüm içeriğin ve özellikle tasarımların, metinlerin, resimlerin, logoların, ikonların, düğmelerin, yazılımın, ticari isimlerin, markaların veya endüstriyel ve / veya ticari kullanıma uygun olan diğer işaretlerin Fikri Mülkiyet haklarına tabi olduğunu kabul ve beyan eder. Tüm markalar, ticari isimler veya ayırt edici işaretler, tüm endüstriyel ve entelektüel mülkiyet hakları, sayfaya eklenen içerikler ve / veya diğer unsurlar, şirketin ve / veya üçüncü tarafların münhasır mülkiyetindedir ve bunları ekonomik faaliyette kullanma hakkına sahiptirler.

Bu nedenle, Kullanıcı, bu tür içeriği çoğaltmamayı, kopyalamamayı, dağıtmamayı, kullanılabilir hale getirmemeyi veya başka bir şekilde halka açıklamamayı, dönüştürmemeyi veya değiştirmemeyi taahhüt eder ve şirketi, böyle yükümlülüklerin ihlalinden kaynaklanabilecek her türlü iddiadan korur. Web Alanına erişim, bu hakların hiçbir şekilde, tam veya kısmi bir feragat, iletim, lisans veya devir anlamına gelmez, aksi açıkça belirtilmedikçe.

Web Alanının Genel Kullanım Şartları, Kullanıcılara Web Alanı ve / veya İçeriklerin kullanımı, değişiklik, işletme, çoğaltma, dağıtma veya herhangi bir başka şekilde halka açıklama hakkını burada açıkça belirtilenler dışında hiçbir şekilde vermez. Diğer her türlü kullanım veya hakların istismarı, şirketin veya etkilenen hakların sahibi olan üçüncü tarafın önceden ve açıkça belirtildiği şekilde spesifik yetki verilmesine tabi olacaktır.

Bu Alandaki içerikler, metinler, fotoğraflar, tasarımlar, logolar, resimler, bilgisayar programları, kaynak kodlar ve, genel olarak, bu Alan'da mevcut olan her türlü fikri mülkiyet yaratımı, aynı zamanda Alanın tümü, multimedyalı bir sanat eseri olarak, Fikri Mülkiyet yasalarıyla telif hakkı olarak korunmaktadır. Şirket, Web Alanının grafik tasarımını oluşturan öğelerin, menülerin, gezinme düğmelerinin, HTML kodunun, metinlerin, resimlerin, dokuların, grafiklerin ve Web Alanının diğer tüm içeriklerinin sahibidir veya, her durumda bu öğeleri kullanma için ilgili yetkisi bulunmaktadır. Alan'da bulunan içerik, yazılı izin alınmadan, hiçbir şekilde veya herhangi bir şekilde, hiçbir bilgi toplama sistemi tarafından tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, iletilmez veya kaydedilemez

Ayrıca, içeriklerde bulunabilecek "telif hakkı"nı ve / veya koruma tekniklerini veya bilgi mekanizmalarını silme, önleme ve / veya manipüle etme yasaktır. Web Alanının Kullanıcısı, belirtilen haklara saygı göstermeyi ve herhangi bir hareketten kaçınmayı taahhüt eder, bunlar onlara zarar verebilir ve her durumda, şirket, meşru fikri mülkiyet ve sanayi haklarını savunma adına ne türdeki hukuki eylemleri veya yöntemleri icra eder

5. WEB ALANI KULLANICISININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

Kullanıcının taahhüt etmesi gerekenler:

Web Alanını ve içeriklerini ve hizmetleri, her seferinde uygulanabilir olan yasayı; (i) Web Alanının Genel Kullanım Koşullarını; (ii) genellikle kabul edilen ahlaki ve iyi adetlere ve (iv) kamu düzenine uygun ve kanuni olarak kullanmayı taahhüt eder.

Web Alanına erişim için gerekli olan tüm teknik gereksinimleri ve araçları temin etmeyi taahhüt eder.

Web Alanındaki formları, kişisel verilerinizi sağlayarak dogru bilgi vermek ve bunları her zaman gerçek Kullanıcı durumuna cevap verecek şekilde güncel tutmak. Kullanıcı, yapacağı yanlış veya hatalı beyanlardan ve sağladığı bilgiler nedeniyle şirkete veya üçüncü taraflara vereceği zararlar nedeniyle tek sorumlu olacaktır.

Yine de, bir önceki bölümde belirtilenlere rağmen, Kullanıcı şunlardan kaçınmalıdır:

Web Alanını ve/veya içeriklerini, yasadışı amaçlar veya yasadışı etkiler için, Genel Kullanım Koşullarında yasaklanmış olan, üçüncü taraf hak ve menfaatlerine zarar veren, veya herhangi bir şekilde hizmetlerin ya da belgelerin, dosyaların ve her türlü içeriğin normal kullanımını zarar verebilecek, işlevsiz hale getirebilecek, aşırı yükleme yapılabilecek veya kötüleşebilecek izinsiz veya dolandırıcı kullanımını yapmaktan kaçınmalıdır. hangi bilgisayar ekipmanında depolanmıştır.

Gerekli koşulları yerine getirmeden Web Alanındaki kısıtlı kaynaklara veya alanlara erişmeye veya erişmeye çalışmaktan kaçının.

Web Alanının fiziksel ya da mantıksal sistemlerine, sağlayıcılarına veya üçüncü taraflara zarar vermekten kaçının.

Ağı bilgisayar virüslerini veya diğer fiziksel veya mantıksal sistemleri tanıtın veya yayınlayın, bunlar şirketin, sağlayıcıların veya üçüncü tarafların fiziksel veya mantıksal sistemlerine zarar verebilecek sistemlerdir.

Şirketin, üçüncü taraf sağlayıcıların ve diğer Kullanıcıların bilgilerini erişmeye, kullanmaya ve/veya işlemeye çalışmaktan kaçının.

İçerikleri çoğaltın veya kopyalayın, halkın her türlü halka açık iletişim modu aracılığıyla erişimine izin verin, içerikleri değiştirin veya dönüştürün, aksi takdirde ilgili hak sahibinin izni alınmadıkça veya bu yasal olarak izin verilmedikçe.

İçeriklere dahil edilen şirketin veya üçüncü tarafların mülkiyet hakkı veya endüstriyel mülkiyet hakkı notlarını, diğer tanımlayıcı bilgileri silin, saklayın veya değiştirin, aynı şekilde içeriklere eklenmiş olabilecek teknik koruma cihazları veya bilgi mekanizmalarını da silin.

Bunun için başka yerlerde veya genellikle genel olarak Internet'te kullanılanlardan farklı araçlar veya yöntemler kullanarak içerikleri elde etme ve elde etme girişimi. Web sitesi ve / veya içeriklerin zarar görmesi veya kullanılamaz hale gelmesi riski oluşturmayanlar.

Özellikle ve sadece gösterim yapan kullanıcı ve olmayanlar, üçüncü tarafların bilgilere, verilere, içeriklere, mesajlara, grafiklere, çizimlere, ses ve / veya görüntü dosyalarına, fotoğraflara, kayıtlara, yazılımlara ve genellikle her türlü malzemeye aktarmayı veya bunları sağlamayı taahhüt eder:

Web Alanında sunulan hizmetlere ve/veya içeriklere erişmek için bir şifre sağlanırsa, bunu dikkatli bir şekilde kullanmak ve her zaman gizli tutmakla yükümlüdür. Sonuç olarak, uygun yerleştirme ve gizlilikten sorumlu olacak, geçici veya kalıcı olarak üçüncü şahıslara vermemeyi, hizmetlere ve/veya içeriklere yabancı kişilerin erişimine izin vermemeyi taahhüt eder.

Ayrıca, şifrenin yanlış kullanılmasını ifade edebilecek herhangi bir durumu, örneğin çalınması, kaybolması veya izinsiz erişimi derhal iptal etmek için bildirmeyi taahhüt eder. Sonuç olarak, yukarıdaki bildirimi yapana kadar, şirket şifrenin yanlış kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluktan muaftır, Web Alanının içerik ve/veya hizmetlerinin herhangi bir yasadışı üçüncü taraf tarafından yasadışı kullanımı onun sorumluluğu altındadır. Eğer ihmal veya kasten bu Genel Kullanım Şartları'nda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket ederse, şirket için olabilecek tüm zarar ve ziyanlardan dolayı sorumludur.

6. SORUMLULUKLAR

Kontrolü dışındaki faktörler veya durumlar tarafından engellenmiş, zorlaştırılmış veya kesintiye uğramış olan web sitesinde bulunan öğelerin ve bilgilerin sürekli erişimi, doğru görünümü, indirilmesi veya kullanışlılığı garantisi yoktur. Sunulan içeriklere veya bilgilere erişimin bir sonucu olarak alınabilecek kararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul edilmemektedir.

Servis kesilebilir veya Kullanıcı ile ilişki derhal sonlandırılabilir, Web Alanının kullanımının veya aynısında sunulan herhangi bir hizmetin bu Genel Kullanım Şartlarına aykırı olduğu tespit edilirse. Web Alanının kullanımından kaynaklanan zarar, hasar, kayıp, iddia veya masraflardan sorumlu değiliz.

Sadece olası zararları yaratabilecek içerikleri mümkün olan en kısa sürede kaldırmak konusunda sorumluluk taşıyacaktır, bunun bildirilmesi halinde. Özellikle, aşağıdakiler dahil olmak üzere, türetilen zararlardan sorumlu tutulmayacağız:

Elektronik sistem işleyişindeki engeller, kesintiler, hatalar, eksiklikler, telefon hattı çalışma sorunları, gecikmeler, engellemeler veya kopmalar, hatalı hatlar ve telekomünikasyon ağları nedeniyle veya şirketin kontrolü dışındaki başka bir sebep nedeniyle ortaya çıkan sorunlar.

Herkese açık bir cihaz üzerinden her türlü zararlı yazılım kullanılarak gerçekleştirilen uygunsuz girişler, bilgisayar virüsleri veya diğer türler gibi. Web Alanının yanlış veya uygunsuz kullanımı.

İnternet tarayıcısının kötü çalışmasından veya güncellenmeyen sürümlerinin kullanılmasından kaynaklanan güvenlik veya gezinme hataları. Web sitesi yöneticisi, Web Alanındaki herhangi bir içeriği veya bilgiyi kısmen veya tamamen çekme hakkını saklı tutar.

Şirket, Web sitesi Kullanıcılarının serbestçe kullanılabilen ve kullanılan hizmetleri yanlış kullanmaları nedeniyle ortaya çıkan her türlü hasar ve zarardan sorumluluk dahilinde olmayacaktır. Ayrıca, veri toplama formları sonucunda alınabilecek içerik ve bilgilerden herhangi bir sorumluluk kabul edilmez ve bunlar yalnızca danışma ve sorularla ilgili hizmetleri sunmak içindir. Öte yandan, bu tür hizmetlerin yasadışı veya yanlış bir kullanımı sonucunda zarar ve hasar verilmesi durumunda, Kullanıcıya verilen zarar ve hasarlar için talepte bulunulabilir.

Web Alanına erişiminiz veya kullanımınız sonucu ortaya çıkan üçüncü kişilere ait talepler, eylemler veya taleplerden kaynaklanan her türlü hasar ve zarar karşısında şirketi tazmin etmeyi kabul edersiniz. Ayrıca, veri toplama veya Web sitesinin işleyişine aşırı yük getirecek diğer her türlü eyleminiz nedeniyle ortaya çıkan her türlü hasar ve zarar konusunda tazmin etmeyi kabul edersiniz, “robotlar”, “örümcekler”, “crawlerlar” veya benzer araçların kullanımı da dahil olmak üzere.

7. HİPERLİNKLER

Kullanıcı, hiperlink veya hyperlink kullanarak dahi, Web Alanını ve içeriklerini hiçbir biçimde çoğaltmamayı kabul eder, dosya sorumlusunun açık ve yazılı izni olmadıkça.

Web Alanı, Kullanıcının işbirliği yapan ve/veya sponsor olan şirketlerin bilgilerine ulaşmayı kolaylaştırmak için üçüncü taraflar tarafından yönetilen diğer web alanlarına bağlantılar içerebilir. Bununla birlikte, toplum, bu Web Alanlarının içeriği için sorumlu değildir ve garanti sağlayıcı ve/veya teklif veren taraf konumunda değildir ve/veya üçüncü taraflara bağlantılar aracılığıyla sunulabilecek hizmetler ve/veya bilgiler.

Kullanıcıya, özel ve ticari olmayan kullanım için yalnızca Web Alanının ana sayfasına bağlantı oluşturma hakkı verilir. Web Alanımıza bağlantı içeren web alanları (i) ilişkilerini yanıltıcı bir şekilde ifade edemez veya bu tür bir bağlantının yetkilendirildiğini iddia edemez, veya şirketimizin markalarını, adlarını, ticari isimlerini, logolarını veya diğer ayırt edici işaretlerini içeremez; (ii) kötü tadı, müstehcen, saldırgan, tartışmalı, cinsiyet, ırk veya din nedeniyle şiddet veya ayrımcılığı teşvik eden, kamuya açık düzen ile çelişkili veya yasadışı olarak değerlendirilebilecek içerikleri içeremez; (iii) Web Alanının ana sayfasından başka bir sayfaya bağlantı veremez; (iv) Web Alanının kendi adresiyle bağlantı kurmalıdır, bağlantıyı yapan web sitesinin Web Alanını web sitesinin bir parçası olarak veya "frames"inden birinde çoğaltmasına veya Web Alanının herhangi bir sayfası üzerinde bir "browser" oluşturmasına izin vermez. Şirket, herhangi bir zamanda, Web Alanına olan herhangi bir bağlantının kaldırılmasını talep edebilir, bundan sonra hemen kaldırılma işlemine başlanmalıdır.

Şirket, Web Alanına doğru linkleri bulunan diğer web siteleri tarafından sağlanan bilgileri, içerikleri, ürünleri veya hizmetleri kontrol edemez.

8. VERİ KORUMA

Bazı Hizmetleri kullanmak için, Kullanıcı önceden belirli kişisel verileri sağlamalıdır. Şirket, bu verileri otomatik olarak işleyecek ve ilgili güvenlik önlemlerini uygulayacaktır, tüm bunlar RGPD, LOPDGDD ve LSSI'ye uygun olarak. Kullanıcı, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak izlenen politikaya ve önceden belirlenmiş amaçların kurulmasına ulaşabilir, Gizlilik Politikasında tanımlanan koşullarda.

9. ÇEREZLER

Şirket, Web Alanında "çerez" teknolojisini kullanma hakkını saklı tutar, bu sayede sizi sık sık kullanıcı olarak tanır ve Web Alanında yaptığınız kullanımı dilinizi önceden seçerek veya daha fazla istenen veya özel içerikler sunarak kişiselleştirir. Çerezler, kullanıcının IP adresini toplar ve bu bilgiyi işlemenin sorumlusu Google'dir.

Çerezler, bir Web sunucusu tarafından bir tarayıcıya gönderilen dosyalardır ve Kullanıcının Web Alanında gezinmesini kaydeder, Kullanıcı bunların alınmasına izin verirse. İsterseniz, tarayıcınızı çerezlerin alınmasına ekranınızda uyarılacak ve sabit diskinizde çerezlerin kurulumunu engelleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu bilgileri genişletmek için lütfen tarayıcınızın talimatlarını ve el kitaplarını kontrol edin.

Çerezler sayesinde, kullanıcının bilgisayarın tarayıcısı tanınabilir ve böylece içerik kolaylaştırılabilir ve kullanıcının gezinme veya reklam tercihleri, kullanıcıların demografik profilleri ile yanı sıra ziyaret ve trafik parametrelerini ölçmek ve ilerlemeyi ve giriş sayısını kontrol etmek mümkün olur .

10. BEYAN VE GARANTİLER

Genellikle, Web Alanında sunulan içerik ve hizmetlerin yalnızca bilgi verme amacı vardır. Bu nedenle, sunarken, Web Alanında sunulan içerik ve hizmetlerle ilgili olarak, yasalara göre bu tür beyanlar ve garantilerin hariç tutulamayacağı ölçüde, yasallık, güvenilirlik, kullanışlılık, doğruluk, hassasiyet veya ticarileştirilebilirlik garantileri veya beyanları verilmez.

11. MÜCBİR SEBEP

Şirket, hizmet sağlamada imkansızlık durumunda, bu durumun uzun süreli elektrik kesintisi, telekomünikasyon hatları, toplumsal çatışmalar, grevler, ayaklanmalar, patlamalar, seller, hükümetin eylem ve ihmalleri ve genel olarak tüm mücbir sebep veya tesadüfi durumlar nedeniyle olduğu durumlarda herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.

12. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ. UYGULANACAK KANUN VE YARGI YETKİSİ

Bu Genel Kullanım Koşulları ve Web Alanının kullanımı, İspanyol hukukuna tabidir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda taraflar, web sitesinin Sahibinin sosyal ikametgahındaki Mahkemeler ve Tribunallara başvuracaklardır.

Eğer bu Genel Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmü, geçerli kanunlar uyarınca veya bir yargısal veya idari karar sonucunda uygulanabilirlikten veya geçerlilikten yoksun olursa, bu durum söz konusu Genel Kullanım Koşullarının tamamının geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesine neden olmayacaktır. Bu durumda, şirket, ilgili hükme geçerli ve uygulanabilir başka bir hüküm ekleyecek veya bu hükmü değiştirecek ve olanaklı olduğu ölçüde, orijinal hükümde yansıtılan hedef ve niyeti elde etmek için çalışacaktır.