Kapalina složky laků MyRevest na logu značky
Kapalina složky laků MyRevest na logu značky

LAKY MYREVEST

Seznam laků MyRevest

Řada laků společnosti MyRevest nabízí množství možností těsnění a zaručuje kvalitu dokončení. Kromě toho, že zvýrazňuje efekty mikrocementu, chrání povrch před jakoukoli kapalinou, která se na něj vyleje.

Lak zvyšuje mechanickou odolnost a brání poškození povrchové úpravy vlivem slunečního světla, vlhkosti, nečistot nebo chemických látek.

Hledáte-li ochranu mikrocementu, tato řada těsnících prostředků je řešení. Chrání, těsní a zvyšují obnovený vzhled povrchu.

PRODUKTY

MyCover jako základní nátěr před povrchovou úpravou pomocí válečku

Vodný akrylový lak
MYCOVER

Je to vodná akrylová pryskyřice, která slouží jako základový těsnící prostředek pro usnadnění spojení mikrocementu a těsnícího materiálu MySealant 2K.

Je to stabilní produkt na površích v kontaktu s vodou.

VODOU ŘEDITELNÝ DVOUKOMPONENTNÍ POLYURETANOVÝ LAK
MYSEALANT 2K

Je to vodný dvoukomponentní polyuretanový lak, který vylepšuje výkonnost jakéhokoli polyuretanu formulovaného na rozpouštědlo.

Má vyšší procento pevných látek, nezanechává stopy po válečku a schnout rychleji.

Bílý váleček opřený o zem pro aplikaci laku MySealant 2K
Aplikace MySealant GO! válečkem

VODOROZPUSTNÝ POLYURETANOVÝ LAK BIKOMPONENT PRO VLHKÉ OBLASTI MYSEALANT XTREME

Doporučujeme ho jako lak na ochranu mikrocementových povrchů v mokrých prostorách (vyjma bazénů), jako jsou koupelny.

Jedná se o vodou ředitelný polyuretanový dvousložkový lak s velmi vysokou chemickou odolností. Jeho vynikající vlastnosti platí také pro venkovní prostory.

Aplikace MySealant GO! válečkem

VODOROZPUSNÝ POLYURETANOVÝ MONOKOMPONENTNÍ LAK MYSEALANT GO!

Monokomponentní polyuretanový lak na bázi vody chrání hotový mikrocement a epoxidový mikrocement.

Díky své velké odolnosti dokáže zachovat barvy a dokončení po delší dobu.

POLYURETANOVÝ AKRYLOVÝ LAK NA BÁZI ROZPUSTITELA BIKOMPONENT
MYSEALANT DSV

Jedná se o těsnící polyuretanový lak na bázi rozpouštědla o dvou složkách, který je specializovaný na ochranu povrchů pokrytých mikrocementem v exteriéru a interiéru.

Lak, který udržuje materiál v optimálním stavu, poskytuje mu velkou odolnost a zvýrazňuje barvy podkladu.

Aplikace laků MySealant DSV válečkem
Aplikace MySealant Pool válečkem

VODOROZPUSNÝ AKRYLOVÝ LAK PRO BAZÉNY MYSEALANT POOL

Monokomponentní polyuretanový lak na bázi vody chrání hotový mikrocement a epoxidový mikrocement.

Málo produktů dokáže vykazovat takovou toleranci vůči alkalickým látkám. To ho činí speciálním lakem pro aplikaci na povrchy nacházející se v mokrém prostředí.

Rady pro aplikaci laku na mikrocement

1

Výběr vhodného válečku

Výběr vhodného válečku

Výběr vhodného válečku je prvním krokem k profesionální aplikaci s dokonalými výsledky. Pro utěsnění a ochranu mikrocementu se doporučuje použití mikrovláknového nebo polyesterového válečku o tloušťce 4 mm. Tímto způsobem dosáhneme hladkého povrchu bez nadměrné nánosové vrstvy materiálu. Volba válečku s vhodným tloušťkovým vlasem umožňuje maximálně využít lak a dosáhnout utěsnění, které usnadňuje úklid pokryté plochy.

2

Výběr vhodného válečku
Doba schnutí mikrocementu

Sušení mikrocementu

Pro zajištění správné aplikace laku je zásadní respektovat dobu sušení poslední vrstvy mikrocementu. Tímto způsobem se aplikátor ujistí, že v podkladu nezůstanou negativní vlhkosti.

3

Výběr vhodného válečku

Podklad bez vlhkosti

Před aplikací polyuretanového laku musí být podklad bez vlhkosti. Toho lze dosáhnout dodržením doporučených dob sušení uvedených v technických listech. V případě MyCover, který je akrylátová pryskyřice používaná před aplikací MySealant 2K, by bylo nutné nechat jej vyschnout až 24 hodin.

4

Výběr vhodného válečku

Dodržování doby sušení mezi vrstvami

Je nutné dodržet 12 hodin sušení mezi dvěma vrstvami laku, které se aplikují, ačkoli je třeba brát v úvahu klimatické, teplotní a vlhkostní podmínky.

Nelze nanést druhou vrstvu předčasně, protože nepovoluje první vrstvě dýchat a povrch mikrocementu by déle trval, než získá své vlastnosti.

Pokud nebudou dodrženy doby sušení mezi vrstvami, důsledky se projeví brzy. Každá kapalina, která by se dostala na povrch mikrocementového nátěru, by na povrchu zanechala stopy.